JOIN US

Chúng tôi luôn tìm kiếm những cá nhân xuất sắc muốn trở thành một thành viên trong đội ngũ của mình, những người cùng chia sẻ sứ mệnh và giá trị của AVV.

Chia sẻ với chúng tôi ý tưởng của bạn

Muốn gia nhập danh mục đầu tư của quỹ AVV?

Gửi Pitch Deck