RESPONSIBILITY

Startups lãnh đạo bởi founder nữ

Các founder nữ nói chung và ở Việt Nam nói riêng nắm giữ một nguồn tiềm năng vô cùng lớn nhưng lại chưa được tận dụng hiệu quả. Chúng tôi tin rằng sự kết hợp giữa mô hình venture building và đầu tư sẽ cải thiện số lượng cũng như chất lượng của các công ty khởi nghiệp được lãnh đạo bởi các founder nữ.

AVV đã cộng tác với Investing in Women để tổ chức chương trình SHINE với nhiều hoạt động hỗ trợ các founder nữ như đào tạo, kết nối và xây dựng cộng đồng, giúp các nhà khởi nghiệp nữ có thể khai thác tiềm năng của chính mình. Chúng tôi cũng đặt mục tiêu đầu tư 20-40% khoản vốn ban đầu vào các công ty khởi nghiệp do phụ nữ sở hữu hoặc lãnh đạo.

Tiêu chuẩn Môi trường, Xã hội và Quản trị

Là một trong số ít các quỹ hạt giống hàng đầu tập trung vào thị trường Việt Nam, chúng tôi cam kết thực hiện những khoản đầu tư có tác động và có trách nhiệm tốt với xã hội để đóng góp cho một tương lai tốt đẹp hơn cho Việt Nam và các thế hệ sau của đất nước.

Cam kết này được đưa ra không chỉ để giúp chúng tôi giảm thiểu rủi ro và tối ưu lợi nhuận đầu tư mà còn là cam kết với chính bản thân và gia đình của các thành viên AVV.

Việc cân nhắc các yếu tố ảnh hưởng đến tiểu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG) sớm trong quy trình đầu tư là rất quan trọng trong việc giảm thiểu rủi ro về danh tiếng, pháp lý và tài chính.Chúng tôi cân nhắc các tiêu chuẩn ESG trong toàn bộ quy trình đầu tư và đo lường tác động xã hội của tất cả các khoản đầu tư.

Chia sẻ dự án của bạn
với chúng tôi

Bạn muốn gia nhập danh mục đầu tư của AVV? Hãy gửi cho chúng tôi thông tin về bạn và chúng tôi sẽ liên lạc lại.

Submit Deck