WHO WE ARE

Meet the Team

Nhà kiến thiết, chiến lược gia, người Việt Nam, người nước ngoài, người hướng nội, người hướng ngoại — dù là ai, chúng tôi đều chia sẻ một sự nể trọng sâu sắc đối với founders và con đường khởi nghiệp của họ.

Bình Trần

General Partner

Eddie Thái

General Partner

Lý Khánh Hậu

Partner

Nguyễn Ngọc Hương Thảo

Senior Investment Manager

Sohun Bae

Senior Investment Manager

Adrian Latortue

Senior Portfolio Manager

Dương Huyền My

Senior Associate People & Operations

Zoe Nguyễn

Portfolio Associate

Tạ Quang Minh

Investment Associate

Gia Nhập AVV

Trở thành Ascendant

Bạn tò mò về cách thức thế giới vận hành? Bạn muốn học hỏi và phát triển? Chúng tôi luôn tìm kiếm những cá nhân xuất sắc cho đội ngũ của mình.

Chia sẻ với chúng tôi ý tưởng của bạn

Muốn gia nhập danh mục đầu tư của quỹ AVV?

Gửi Pitch Deck